Bladeren bron

Add example for cron in Alpine Linux (#24)

tags/1.2.3
grerrg 1 jaar geleden
bovenliggende
commit
e5870a169b
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 3 en 0 verwijderingen
  1. +3
    -0
      sample/cron-alpine/borgmatic

+ 3
- 0
sample/cron-alpine/borgmatic Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,3 @@
# You can drop this file into /etc/cron.d/ to run borgmatic nightly.

0 3 * * * PATH=$PATH:/usr/bin /usr/bin/borgmatic

Laden…
Annuleren
Opslaan