Преглед на файлове

Add example for cron in Alpine Linux (#24)

tags/1.2.3
grerrg преди 1 година
родител
ревизия
e5870a169b
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      sample/cron-alpine/borgmatic

+ 3
- 0
sample/cron-alpine/borgmatic Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
# You can drop this file into /etc/cron.d/ to run borgmatic nightly.

0 3 * * * PATH=$PATH:/usr/bin /usr/bin/borgmatic

Зареждане…
Отказ
Запис