A wrapper script for Borg backup software that creates and prunes backups
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

159 wiersze
5.3KB

 1. from flexmock import flexmock
 2. import pytest
 3. from borgmatic.commands import borgmatic as module
 4. def test_parse_arguments_with_no_arguments_uses_defaults():
 5. config_paths = ['default']
 6. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(config_paths)
 7. parser = module.parse_arguments()
 8. assert parser.config_paths == config_paths
 9. assert parser.excludes_filename is None
 10. assert parser.verbosity is 0
 11. assert parser.json is False
 12. def test_parse_arguments_with_multiple_config_paths_parses_as_list():
 13. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 14. parser = module.parse_arguments('--config', 'myconfig', 'otherconfig')
 15. assert parser.config_paths == ['myconfig', 'otherconfig']
 16. assert parser.verbosity is 0
 17. def test_parse_arguments_with_verbosity_overrides_default():
 18. config_paths = ['default']
 19. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(config_paths)
 20. parser = module.parse_arguments('--verbosity', '1')
 21. assert parser.config_paths == config_paths
 22. assert parser.excludes_filename is None
 23. assert parser.verbosity == 1
 24. def test_parse_arguments_with_json_overrides_default():
 25. parser = module.parse_arguments('--list', '--json')
 26. assert parser.json is True
 27. def test_parse_arguments_with_no_actions_defaults_to_all_actions_enabled():
 28. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 29. parser = module.parse_arguments()
 30. assert parser.prune is True
 31. assert parser.create is True
 32. assert parser.check is True
 33. def test_parse_arguments_with_prune_action_leaves_other_actions_disabled():
 34. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 35. parser = module.parse_arguments('--prune')
 36. assert parser.prune is True
 37. assert parser.create is False
 38. assert parser.check is False
 39. def test_parse_arguments_with_multiple_actions_leaves_other_action_disabled():
 40. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 41. parser = module.parse_arguments('--create', '--check')
 42. assert parser.prune is False
 43. assert parser.create is True
 44. assert parser.check is True
 45. def test_parse_arguments_with_invalid_arguments_exits():
 46. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 47. with pytest.raises(SystemExit):
 48. module.parse_arguments('--posix-me-harder')
 49. def test_parse_arguments_disallows_deprecated_excludes_option():
 50. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 51. with pytest.raises(ValueError):
 52. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--excludes', 'myexcludes')
 53. def test_parse_arguments_disallows_encryption_mode_without_init():
 54. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 55. with pytest.raises(ValueError):
 56. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--encryption', 'repokey')
 57. def test_parse_arguments_requires_encryption_mode_with_init():
 58. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 59. with pytest.raises(ValueError):
 60. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--init')
 61. def test_parse_arguments_disallows_append_only_without_init():
 62. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 63. with pytest.raises(ValueError):
 64. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--append-only')
 65. def test_parse_arguments_disallows_storage_quota_without_init():
 66. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 67. with pytest.raises(ValueError):
 68. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--storage-quota', '5G')
 69. def test_parse_arguments_disallows_init_and_prune():
 70. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 71. with pytest.raises(ValueError):
 72. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--init', '--prune')
 73. def test_parse_arguments_disallows_init_and_create():
 74. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 75. with pytest.raises(ValueError):
 76. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--init', '--create')
 77. def test_parse_arguments_disallows_init_and_dry_run():
 78. flexmock(module.collect).should_receive('get_default_config_paths').and_return(['default'])
 79. with pytest.raises(ValueError):
 80. module.parse_arguments('--config', 'myconfig', '--init', '--dry-run')
 81. def test_parse_arguments_allows_progress_and_create():
 82. module.parse_arguments('--progress', '--create', '--list')
 83. def test_parse_arguments_disallows_progress_without_create():
 84. with pytest.raises(ValueError):
 85. module.parse_arguments('--progress', '--list')
 86. def test_parse_arguments_allows_json_with_list_or_info():
 87. module.parse_arguments('--list', '--json')
 88. module.parse_arguments('--info', '--json')
 89. def test_parse_arguments_disallows_json_without_list_or_info():
 90. with pytest.raises(ValueError):
 91. module.parse_arguments('--json')
 92. def test_parse_arguments_disallows_json_with_both_list_and_info():
 93. with pytest.raises(ValueError):
 94. module.parse_arguments('--list', '--info', '--json')