A wrapper script for Borg backup software that creates and prunes backups
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2 lines
37B

  1. include borgmatic/config/schema.yaml